Menu

Retirada d’amiant


Excavacions Llorens és una empresa donada d’alta al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant) perquè és el requisit indispensable per poder dur a terme feines o serveis en les quals el seu personal estigui exposat a fibres d’amiant o de materials que el continguin.

Què és l’amiant o asbest

Un conjunt de minerals metamòrfics fibrosos, així és com es descriu a l’amiant o a l’asbest. Les fibres que contenen aquests minerals són prou flexibles per a ser entrellaçades i també poden suportar grans temperatures. Això ha fet que en els darrers temps, s’hagin emprat molt en productes manufacturats, principalment en materials per la construcció.

Cobertes, teulats de naus, granges en plaques de fibrociment aglomerat o instal·lacions diverses com canonades o dipòsits d’aigua i canalitzacions en menor grau, han estat en el passat, llocs on tradicionalment s’ha fet anar l’amiant.

Contaminació per asbest

L’aminat a partir dels anys noranta, ha esdevingut un material considerat com a perillós i avui està totalment prohibit el seu ús a la Comunitat Europea amb una normativa molt especifica.

La seva perillositat rau en el fet que les fibres, a causa de la degradació dels dipòsits naturals o dels productes manufacturats, poden passar a l’aigua o a l’aire. No s’evaporen ni es dissolen, queden en suspensió a l’aire o bé s’adhereixen a la roba motiu pel qual una exposició prolongada a les fibres de l’amiant poden produir problemes de salut.

Especialistes en retirada d’amiant

Excavacions Llorens a més d’estar inscrita al RERA (Registre d’empreses amb Risc d’Amiant), també n’està a la ARC (Agencia de Residus de Catalunya) com a productors de residus industrials ( P-81970.1 ) i com a transportistes de residus industrials ( T-8587 ).

El nostre personal ha fet els cursos de Prevenció de Riscos Laborals en treballs i en retirada d’amiant. Els treballs de demolició o retirada d’amiant, es fa amb els mitjans tècnics mecànics i manuals necessaris i inclosos dins de la normativa establerta.

Podem retirar amiant o asbest de qualsevol mena d’instal·lació, magatzems, naus industrials, cases particulars, teulades de coberts, granges o corrals, dipòsits, així com canonades o canalitzacions.

Disposem també d’un Pla Genèric d’Emergència d’Amiant per actuar en casos d’enderrocs per causes imprevistes com mal estat de l’habitatge o nau industrial, o per causes naturals com tempestes, etc..

Pla d’actuació en la retirada d’asbest o amiant

Un cop determinat en el lloc, la quantitat d’amiant a retirar i de la seva accessibilitat, es valorarà el sistema d’extracció i manipulació, la demanda de seguretat viària o la creació del Pla de Salut i Seguretat Específic, si fos necessari i les mesures tant de seguretat com higièniques durant l’execució, les quals portarà a terme el Servei de Protecció Aliè acreditat a la Generalitat de Catalunya.

Ajuts per la retirada d’amiant

La Generalitat de Catalunya ofereix ajuts per facilitat la retirada d’amiant d’aquelles construccions obsoletes tant de particulars com d’empreses. Pots saber si hi ha alguna convocatòria en curs en aquest enllaç.

Nosaltres podem ajudar-te en gestionar la teva retirada, si necessites més informació, contacta amb nosaltres.