Menu

Enderrocs i demolicions


Som especialistes en enderrocs i demolicions de tota mena d’estructures, naus industrials, habitatges, murs…

Anys d’experiència avalen la nostra feina. Demani’ns informació sense compromís sobre el seu projecte d’enderroc

Ens fem càrrec de tot el procés de demolició o enderroc, generem tot el projecte necessari per al correcte desenvolupament de l’obra.

Permisos i seguretat viaria

Proposem i demanem els permisos necessaris per a l’execució de l’enderroc als ajuntaments i a la policia local les mesures viàries a adoptar en cas de ser un centre urbà i qualsevol altre permís que fos necessari.

Pla de seguretat i salut

Desenvolupem un pla de seguretat per la realització de la demolició i es prenen les mesures higièniques i de seguretat establertes.

Retirada d’amiant

Ens podem encarregar de la retirada de l’amiant que pugui sorgir durant el procés d’enderroc de l’habitatge, nau o estructura, ja que som productors de residus d’amiant, estem inscrits al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i també a l’ARC (Agència de Residus de Catalunya)

Gestió dels residus de l’enderroc

Una part important del projecte de demolició, és gestionar els residus generats durant el mateix. A Excavacions LLorens ens encarreguem de gestionar o de reciclar aquests residus, ens encarreguem de portar els residus a l’abocador controlat pertinent i de demanar la documentació necessària pe al seu procés.

 • Demolició d'estructures
  Demolició d’estructures
 • Demolició de terres
  Demolició de terres
 • Enderroc habitatges
  Enderroc habitatges
 • Enderroc Demolició Murs
  Demolició Mur