Menu

Ajuts retirada d’amiant 2022

Per culpa de les pedregades d’aquest 2022, s’han pres mesures especials per poder fer front a la quantitat d’amiant fet malbé i que s’haurà de substituir.

Aquest fet ha desestabilitzat una mica els ajuts del 2021, ja que els ajuts a les pedregades esmentades, s’han inclòs en aquesta partida del 2021, per accelerar la seva resolució i poder agilitzar les obres de retirada d’amiant de les zones afectades.

Això al mateix temps ha generat que no es convoquin ajuts pel 2022 per la retirada d’amiant i segurament també ha tingut efecte en les quasi 500 peticions d’ajut desestimades del 2021 a la resolució provisional, per l’ona generada de noves sol·licituds generada amb les pedregades.

Segons la resolució provisional del 10 de novembre, els ajuts aprovats són de 6.849.683,76 € iva inclòs.

Per tant, haurem d’esperar al 2023 per saber si hi haurà nova convocatòria d’ajuts per la retirada d’amiant, cosa sobre la qual us tindrem informats.