Excavacions Llorens. Obra pública, contenidors, excavacions, canalització