Excavacions Llorens. Obra pública, contenidors, excavacions, canalització

ContacteProtecció de dades

Segons la llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre, és el nostre deure d'informar a tots els nostres clients, que les dades que ompli en aquest formulari o altres de la nostra pàgina, seran inclosos en la base de dades de l'empresa amb l'única finalitat d'atendre les seves consultes. Una vegada rebudes aquestes dades en Residència Joviar vostè hi podrà accedir per modificar-les o cancel·lar-les. Si vostè no diu el contrari s'entendrà que consent la utilització d'aquestes dades a Residencia Joviar per a les seves futures consultes.(BOE núm. 298, de 14-12-1999, pp. 43088-43099)